EDUCATIEVE TOOLS

Binnen het BreatheBox-project werden animatievideo’s ontwikkeld die meer inzicht geven in verschillende aspecten van ademhaling. De onderstaande links geven toegang tot een pagina met educatieve video’s over drainage- en inhalatietechnieken en een pagina over gezonde ademhaling.

Beide pagina’s zijn voorlopig enkel toegankelijk voor de leden die betrokken zijn in het project. Later zal de finale versie wel publiek toegankelijk gemaakt worden.