Dit projectvoorstel werd goedgekeurd en gaat op 1/09/2022 van start!

Immersive Mental Health?

Met dit project willen we de samenwerking tussen Vlaamse zorg- en welzijnsinstellingen en technologische bedrijven bevorderen. Meer bepaald tussen de instellingen en bedrijven die het mentaal welbevinden van zorgvragers én hulpverleners wensen te optimaliseren door gebruik te maken van immersieve technologie, zoals virtual reality en dat in combinatie met een wearable voor fysiologische metingen tijdens hun beleving.   

Immersieve technologie zorgt voor een gevoel van onderdompeling (immersie) in een kunstmatige omgeving die de werkelijke omgeving vervangt of aanpast. Zo kunnen gebruikers zich laten meeslepen door de nieuw gecreëerde omgeving.

In de praktijk

We geven je even een voorbeeld van een van de mogelijke toepassingen van hoe immersieve technologie een meerwaarde kan zijn in de zorg. 

Alex belandt onverwachts in het ziekenhuis en moet er langere tijd verblijven. Dat verblijf begint na verloop van tijd door te wegen en er wordt Alex een relaxatieprogramma in virtual reality (VR) voorgesteld. Alex ziet daardoor een virtuele wereld die reageert op de ademhaling en kan zo even weg zijn uit het ziekenhuis. Dat brengt rust en geeft weer moed om door te zetten. Bovendien zet dit ziekenhuis het VR-relaxatieprogramma ook in bij de medewerkers. Het is goed voor hun welzijn want ze kunnen even aan de werkdruk ontsnappen. Eens thuis kan Alex nog steeds rekenen op het relaxatieprogramma, ditmaal een  laagdrempelige versie met een eenvoudige headset en de eigen smartphone. Zo kan Alex op moeilijke momenten even wegduiken in die andere wereld

We want you!

We zijn op zoek naar de volgende bedrijven en organisaties om deel te nemen aan de begeleidingsgroep:

Producenten van immersieve technologieën en de softwareontwikkelaars die sterk inzetten op technologische Research & Development, waaronder virtual reality en 360° video. Heb je interesse in (geestelijke) gezondheidszorg, maar heb je er weinig ervaring mee? Dan helpt dit project je aan relevante kennis en/of connecties.

Producenten van wearable technologie en softwareontwikkelaars die sterk inzetten op het comfortabel monitoren van fysiologische en/of fysieke parameters zoals hartslag, aantal stappen, slaap, stress… Wil je deze technologie introduceren of het gebruik ervan verbreden binnen de geestelijke gezondheidszorg? Dan krijg je binnen Immersive Mental Health concrete en bruikbare info gebaseerd op de laatste en wetenschappelijk onderbouwde state of the art.

Organisaties binnen welzijn en de (geestelijke) gezondheidszorg die zorgvragers ondersteunen. Wil je ontdekken op welke manier immersieve technologie kan helpen om het welzijn van je personeel of zorgvragers te versterken? Dan biedt dit project je de kans om eerste ervaringen hiermee op te doen.

What's in it for you?

Als lid van de begeleidingsgroep heb je de volgende voordelen:

  • Op eerste rij bij het uitwerken van dit project
  • Als eerste toegang tot de resultaten
  • Mogelijkheid tot netwerken met experten en KMO’s
  • Mee richting geven aan het project
  • Mogelijkheid tot het aanbrengen en uitwerken van specifieke cases
  • Wakend oog op de relevantie binnen jouw sector
  • Visibiliteit op website, rapporten, persmededelingen,…. en op het afsluitend KMO-event
Schrijf je daarom snel hier in om deel te nemen aan de begeleidingsgroep!

Wat is TETRA?

TETRA is een programma van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) voor praktijkgericht onderzoek door hogescholen en geïntegreerde opleidingen in de universiteiten voor ondernemingen en non-profitorganisaties. Het project Immersive Mental Health houdt rekening met het werkveld en wordt bijgestuurd door een begeleidingsgroep van bedrijven en organisaties. Meer info vind je hier.

VLAIO vraagt dat bedrijven uit de begeleidingsgroep het project voor een klein deel mee financieren. Op die manier kunnen we de gedragenheid van de resultaten verzekeren. Het bedrag is in functie van het type bedrijf of organisatie en hangt ook af van de gewenste visibiliteit op de momenten van kennisdeling en van de deelname in een pilootproject. De omvang van de financiële deelname bedraagt tussen €1.000 en €10.000. De bijdrage kan vergoed worden via betaling, maar kan ook via het ter beschikking stellen van expertise, infrastructuur of technologie met een bepaalde waarde ( die niet gefactureerd wordt). Die bijdrage treedt pas in voege bij finale goedkeuring van het project door het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Indien u niet tot de doelgroep behoort (bv. als overheid, als onderwijsinstelling, …), kan u het project opvolgen als waarnemer.

Nog vragen?

Neem dan zeker contact op met de projectcoördinator Bert Bonroy!
Stuur hem gerust een e-mail via bert.bonroy@thomasmore.be